Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC HƯNG 

Địa chỉ: xã Trực Hưng – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Nguyễn Hùng Vũ
Điện thoại: 0942407658 – 0794183895
Email: truchung.thcs@gmail.com