Giới thiệu

           12088503_657023967773256_4647859180491398404_n

            Trường THCS Trực Hưng được thành lập từ năm 1958 khi mới thành lập nhà trường có 68 học sinh của 7 xã ( Trực Thanh, Trực Nội, Trực Hưng, Trực Khang, Trực Mỹ, Nam Hải và Trực Thuận ) được chia làm 2 lớp do thầy Trần Kim và thầy Lương Ngọc Chương trực tiếp quản lý và giảng dạy.

           Cơ sở vật chất của nhà trường ban đầu rất khó khăn, lớp học chỉ là những nhà tranh, vách đất, bên dưới có hầm trú ẩn để tránh bom đạn, có thời điểm lớp học còn nhờ ở nhà dân, ở đền chùa.

          59 năm qua được sự quan tâm của Đảng, của chính quyền đại phương, của các tổ chức chính trị xã hội, cha mẹ học sinh và sự cố gắng phấn đấu của thầy và trò nhà trường qua các thời kỳ. Đến nay trường đã có đầy đủ về cơ sở vật chất, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao.

            + Tỷ lệ phổ cập THCS đúng độ tuổi luôn đạt ở mức cao: Trên 98%

            + Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt luôn đạt tỷ lệ từ 97% -> 100%.

            + Tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá giỏi đạt tỷ lệ từ 60 ->65%.

            + Tỷ lệ học sinh đỗ tố nghiệp THCS đạt 100%. Thi đỗ vào THPT đạt trên 90%.

         Nhiều năm qua nhà trường được công nhận là trường tiên tiến của huyện và được UBND huyện Trực Ninh công nhận ” Trường có nếp sống văn hóa”. Năm 2014 nhà trường vinh dự được UBND tỉnh Nam Định công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.